3D tisk - zakázky a vlastní projekty
Dopravní svodidla
  2019-10-27: Modelová dopravní svodidla

  Kolegova stavebnice dopravních svodidel – ve skutečnosti jsou tvořena dutým plastovým korpusem, který se na místě plní vodou.
  Svodidla jsem používal několik měsíců jako test materiálů a tiskových plechů. Ukázalo se totiž, že svodidlo je svou konstrukcí docela náročné na správný postup tisku. Jde o to, že se postupným vrstvením dojde do místa, kdy se mají spojit dosud dvě nezávislé části (levá a pravá část "nohou" svodidla). Tento tzv. most vytvoří ve výtisku pnutí, což může způsobit odlepení od tiskového plechu a výtisk zdeformovat. A naopak, pokud se svodidlo tisklo "hlavou dolů", nastávaly pro změnu problémy s podporou šikmých částí a také s dostatečným držením na tiskovém plechu.
  U PLA samozřejmě tento efekt není tak závažný – to se i dlouhé svodidlo vytisklo bez jakékoli pomoci.
  Ovšem, jak už jistě víte, při tisku z ASA jsou deformace spojené s chladnutím výrazné, když se nedodrží správný postup. Potvrdilo se, že výtisky z ASA musí mít dostatečně kvalitní ohrádku, která okolo výtisku udržuje horký vzduch (pokud nemáme celou tiskárnu uzavřenou ve vyhřívaném boxu). Navíc se ihned po skončení tisku musí výtisk zakrýt čepičkou (zde se osvědčil papírový kelímek od salátu z McDonalds :) ), aby chladl co nejrovnoměrněji. Čepička se smí sundat až při teplotě tiskové plochy pod 35°C, jinak hrozí ohnutí výtisku po jeho sejmutí z plochy. Chladnutí je doprovázeno praskáním, jak se výtisk odlepuje od tiskové plochy.
  První sada "Průša-style" – výtisky z firemních barev černé a oranžové – ASA, PETG a stříbrného PLA (ověřovací výtisk pro další experimenty) + další drobné konstrukční díly z ASA.
  P8020482.jpgP8020483.jpg
  Nakonec bylo svodidel výrazně více, přibyla červená a bílá varianta z PLA ... byla toho plná Tatra ;) . Dlouhé svodidlo se bez deformace z ASA zatím vytisknout nepodařilo, je to předmětem dalšího ladění technologického postupu tisku.
  PA120923.jpgPA120932.jpgPA120943.jpgPA120948.jpg

  (C) 2002-2023 D.R.racer
  drracer@drracer.eu